7 april 2008

Botox dringt de hersenen binnen …

Botox
Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in ‘The Journal of Neuroscience
(Magazine voor Neurowetenschappen) en geleid door Matteo Caleo van de Intaliaanse Nationale Raad voor Neurologisch Onderzoek in Pisa, zou Botox zich verplaatsen van de ingespoten plaats naar de hersenen.

Tot nu toe dachten geneeskundigen dat Botox, een giftige eiwit dat de spieren tijdelijk verlamt, op de ingespoten plaats blijft zitten. De Italiaanse neuro-wetenschapper Caleo en zijn team achten het nodig dit toch beter te onderzoeken.

Tijdens de studie, uitgevoerd op ratten in een laboratoriumomgeving, injecteerden ze een labopreparaat van botulinum toxine type A –commercieel in de handel onder de naam Botox- in één zijde van de hippocampus van elk knaagdiertje en in hun visueel centrum, of superieure colliculus. Binnen de drie dagen na hun inspuiting merkten ze duidelijk botulinum activiteit op in de hersenstam. Het toxine of gift verplaatste zich van de ene hippocampus, die het lange termijn geheugen controleert en de ruimtelijke informatie verwerkt, naar de andere hippocampus die aan de andere zijde van de hersenen is gelegen. Het bewoog zich eveneens van de superior collilus, het deel van de hersenen dat verbonden is aan de oog-hoofd coördinatie en gedrag, terug naar het oog.
Deze gevolgen duurden tot zes maanden na inspuiting bij aanvang van het experiment. De wetenschappers beweren dat dit neurotoxine het ruggenmerg kan veranderen en de communicatie tussen de zenuwcellen kan onderbreken.

Een ander recent onderzoek, geleid door
Walter Herzog aan de Universiteit van Calgary (Canada), gaf een gelijkaardig resultaat. De Botox verlamde niet enkel de spier die ingespoten was maar ook de aangrenzende spieren.

De onderzoeksgegevens vermelden eveneens dat verschillende types van het botuline toxine anders kunnen reageren in een laboratorium dan in de klinische praktijk. Hoewel critici beweren dat dit resultaat niet bij de mens kan voorkomen, zijn ze het er wel over eens dat verder onderzoek zeker aangewezen is.

Alvast een goede reden om alle studies naar de effecten en gevaren van Botox zeer goed op te volgen.
Overweegt u toch een Botox-prik, dan is er slechts één gouden raad: 'Laat u steeds behandelen door een gekwalificeerd arts !'

Nvdr: Botox heeft ook therapeutische voordelen bvb bij epilepsie.

Geen opmerkingen: