22 januari 2012

Alle Cosmetische Producten in EU verzameld in CPNP-database


EU_Cosmetica-rechtskader

Op 13 januari 2012 heeft het Directoraat-Generaal voor Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie (DG SANCO) het nieuwe portaal voor cosmetische producten aangekondigd op haar website: het CPNP ofwel het Cosmetisch Producten Notificatie Portaal.

Deze online database is bedoeld voor de cosmetische industrie om informatie in te dienen over de producten die ze op de markt brengt. Deze informatie is van cruciaal belang voor de Europese antigifcentra om snel een juiste medische behandelling op te kunnen starten in geval van vergiftiging, maar ook voor de nationale autoriteiten van de EU-lidstaten om beter toezicht te kunnen houden op de markt, marktanalyses en -evaluaties uit te voeren en de consumenten in te lichten.
De database is voor het eerst ter beschikking gesteld op 12 januari 2012 voor de bevoegde instanties, de Europese antigifcentra en de verantwoordelijken voor het op de markt brengen van cosmetische producten. Vanaf 11 juli 2013 zal ze toegankelijk zijn voor de distributeurs.

Het CPNP is het resultaat van 2 jaar intensieve samenwerking tussen de Commissie, de nationaal bevoegde instanties, de antigifcentra en de industrie. Het introduceert een eenvoudig communicatieplatform voor de cosmetische industrie om informatie in te geven over de producten die ze op de markt brengt en is beschikbaar in alle officiële EU-talen.

Deze nieuwe Cosmetische Regelgeving werd goedgekeurd in 2009 en is sinds kort in de uitvoeringsfase. Ze vervangt de huidige cosmeticarichtlijnen en zal volledig toepasbaar zijn en verplicht worden vanaf 13 juli 2013.

Wat het ingeven in het CPNP van cosmetische producten waarin nanogrondstoffen zijn verwerkt, betreft: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de nieuwe producten en degene die reeds op de markt zijn. Producten die reeds op de markt zijn, moeten ingediend zijn 11 januari 2013 en niet later dan 11 juli 2013. Nieuwe producten: 6 maand vóór het op de markt brengen.

De nieuwe richtlijn vertegenwoordigt een robuust en technisch hoogstaand rechtskader dat de veiligheid en traceerbaarheid van cosmetische producten in EU versterkt, het kader stroomlijnt voor alle betrokken partijen en de procedures vereenvoudigt waardoor een echte interne markt van cosmetische producten wordt gecreëerd.

Bronnen:
DG SANCO, CPNP-aankondiging, CPNP-handleiding, NIA en de Europese Commissie Consumentenzaken.