19 mei 2008

Weefselregeneratie door “Pixie dust”

Pixie dust / Pixie poeder
Wetenschappers aan de Universiteit van Pittsburgh (US), onder leiding van Dr Stephen Badylak, beweren dat het mogelijk is om een beschadigde vingertop terug te laten aangroeien door het aanbrengen van een experimenteel poeder. Door dit miraculeus poeder, “Pixie” dust (stof) genaamd, kreeg de vinger zijn originele grootte en vorm terug in amper 4 weken. Vingernagels en –afdrukken waren opnieuw aangegroeid na 4 maanden.

Het Pixie-stof is een poeder, rijk aan collageen en afkomstig van gedroogde varkensblaas. Eerst worden de spiercellen aan de buitenzijde van de varkensblaas afgeschraapt zodat enkel het gewenste weefsel overblijft. Om de correcte cellen -of extracellulaire matrix- uit dit weefsel los te maken, wordt het weefsel gedurende 2uur in een mild zuurmengsel gelegd en tenslotte gedroogd.
Het bekomen poeder stimuleert de weefsels om eerder vanaf nul aan te groeien in plaats van zich te herstellen met littekenvorming. Het zou dus a.h.w. een soort van microscopische steiger vormen waarrond eigen lichaamscellen gaan groeien.
De onderzoekers zijn enthousiast en hopen dat dit miraculeus poeder ook positieve resultaten zal opleveren bij het behandelen van brandwonden en amputaties. Er worden eveneens nog experimenten gepland om deze techniek in te zetten bij kankerpatiënten waarbij bvb slokdarmweefsel verwijderd werd.

Het werd oorspronkelijk ontwikkeld om beschadigde ligamenten bij paarden te helpen herstellen.
Het poeder zou het natuurlijk helingsproces van het lichaam bevorderen door signalen te sturen naar de eigen cellen van het lichaam om zo beschadigd weefsel te herstellen.

Nochtans staan andere wetenschappers zoals o.a. Ben Goldacre van badscience.net, dan weer sceptisch tegenover deze miraculeuze techniek. Hoe het poeder nu juist werkt, is immers nog niet concreet achterhaald.


Foto’s: dailmail.co.uk

6 mei 2008

Cefaly® : uw hoofdpijn zonder pijnstillers bestrijden

Cefaly
Maar liefst minder dan 5% van de bevolking heeft nooit last van hoofdpijn !
Wanneer dit onschuldig probleem zich maar af en toe voordoet, is men vaak gewoon geholpen met een eenvoudige pijnstiller. Maar nogal wat mensen lijden echter aan meerdere vormen van hoofdpijn die hun sociaal en professioneel leven in de war stuurt. Zij gaan steeds meer en hogere dosissen nodig hebben om de pijnen te onderdrukken. Dit overdreven medicatiegebruik kan nu juist de klachten gaan verergeren. Dit bevestigde ook een recentelijk onderzoek onder leiding van de Nederlandse neurologe
Natalie Wiendels aan het Universitair Medisch Centrum te Leiden.


Voortaan kan deze uitzichtloze situatie gemakkelijk voorkomen worden dankzij Cefaly®. De ernst van de hoofdpijnsymptomen kunnen gevoelig verlicht worden met een verhoogde levenskwaliteit tot gevolg. Kortom Cefaly® doorbreekt deze vicieuze cirkel: in enkele weken daalt zowel het verbruik van geneesmiddelen als de frequentie van de hoofdpijn zeer sterk !

De wetenschappers die de originele Safetox® ontwikkelden, een toestel dat de strijd aangaat met rimpels door de gezichtsspieren te ontspannen, stelden vast dat de elektrische impulsen in dat succesvolle apparaatje ook een bijzonder gunstig effect hadden op stress en hoofdpijnen. Dit was de basis voor de ontwikkeling van de Cefaly®.

De Cefaly® is het allereerste pijnstillende apparaatje op basis van elektrotherapie om migraine, spanningshoofdpijn en alle andere hoofdpijnen te voorkomen en te bestrijden.
De TENS (Transcutaneos Electrical Nerves Stimulation) technologie waarop de Cefaly® gebaseerd is, wordt al meer dan 40 jaar gebruikt in de geneeskunde. De pijnbestrijdende actie zelf wordt “gate control” genoemd. Een terechte naam want deze technologie waakt er als een poortwachter over dat de pijnlijke instroom wordt geblokkeerd bij de ingang van de ruggengraat. De ontwikkelaars slaagden erin om deze TENS technologie in een eenvoudig en ergonomisch toestelletje te stoppen dat geschikt is voor thuisgebruik. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, doet dit ‘medisch’ apparaatje er ook alles aan om de crisissen te vermijden. Dat gebeurt door de endorfines, een natuurlijke pijnstiller, in het centrale zenuwstelsel te verhogen.

De Cefaly® is bijzonder doeltreffend voor de preventie en de behandeling van de volgende aandoeningen:
  • Migraine
  • Spannigshoofdpijn
  • Clusterhoofdpijn
  • Sinusitis
  • Hoofdpijn ter hoogte van de drielingzenuw

De Cefaly® beschikt over drie programma’s:
Programma 1 wordt gebruikt om de pijn tijdens de acute fase van een aanval te bestrijden.
Programma 2 is een preventiemiddel om het aantal crisissen terug te dringen.
Programma 3 is een anti-stress programma.

Studies uitgevoerd in ziekenhuizen kunnen zelfs de grootste sceptici overtuigen:
Bij 86% van de patiënten verminderde de pijn aanzienlijk of verdween hij volledig.
Bij 93% van de patiënten werd een opmerkelijke vermindering van de aanvallen vastgesteld.

Cefaly® is wereldwijd gepatenteerd en beschermd door brevetten. Het is een Belgisch product, ISO medisch gecertificeerd, van STX Med onder leiding van Dr. Pierre Rigaux.

Wil u de werking van Cefaly® zelf ervaren ? Registreer hier uw Cefaly®-set.
De geavanceerde technologie is volledig veilig, heeft een snelle werking, is doeltreffend, economisch en vooral eenvoudig in gebruik.


Let wel:
Ga zeker naar de dokter of gespecialiseerd arts als

** de hoofdpijn pas na de leeftijd van vijftig jaar voor het eerst opduikt.
** je voor het eerst een migraine-aanval krijgt na veertigjarige leeftijd.
** een kind jonger dan vier klaagt over hoofdpijn.
** je op latere leeftijd geconfronteerd wordt met hoofdpijn die gepaard gaat met gewrichtspijnen en pijn bij het kauwen.
** je voor het eerst met hoofdpijn te maken krijgt die heel plots en hevig opkomt.
** de hoofdpijn gepaard gaat met koorts en braken.
** je zwanger bent en hoofdpijn krijgt die je voordien nooit had.
** de klachten een belemmering vormen voor je sociaal of professioneel leven.

TagTagTag