10 januari 2007

Gel met SL017 vermindert aantal foto-epilatiesessies

Quest Pharmatech Inc, een farmaceutisch bedrijf in Canada start met klinische tests om de gepaste duur van de lichtpuls te vinden die moet gebruikt worden met gel, op basis van SL017, tijdens foto-epilatie.

De laser- en lichttechniek voor duurzame ontharing bestaat uit een reeks van 4 tot 8 sessies of meer. Door omstandigheden bestaat de kans dat ongewenste haren slechts voor 85% à 95% kunnen verwijderd worden met deze techniek. Elektrolyse moet dan dikwijls gecombineerd worden om het gewenste resultaat te bereiken. Lasers en lichtflitsapparaten kunnen ook moeilijk rode en kleurloze haren bereiken. Het licht moet immers door de haarwortel in de huid kunnen geabsorbeerd worden opdat het zijn gewenste effect kan ontplooien.

Het gebruik van gel op basis van de grondstof SL017, een fotosensitizer bij fotodynamische therapieën, zou helpen om al deze beperkingen te overwinnen. Deze stof zou zich concentreren in het doelwit, nl. de haarwortel. Vervolgens bestraalt men de te ontharen zone met licht hetgeen leidt tot activatie van de fotosensitizer en vernietiging van de haarwortel.

Praktische hinderpalen zoals de optimale concentratie van SL017, duur van de lichtpuls en eventuele lichtovergevoeligheid door SL017 die achterblijft na de behandeling moeten via de klinische tests nu verder onderzocht worden.
Indien de SL017-gelcombinatie succesvol blijkt te zijn, zou in de toekomst slechts één enkele behandeling voldoende zijn om een zone definitief te ontharen. Risicopatiënten met rode, grijze of lichtblonde haren zouden dan ook kunnen geholpen worden.
Dit betekent een enorme kostbesparing bij de patiënt maar ook de zorgverstrekker. De prijs van een traditionele lichtflitsbehandeling voor de patiënt varieert van € 50,00 tot € 600,00 per sessie afhankelijk van de te ontharen lichaamszone. Minimaal 4 tot 8 sessies, of meer zelfs, zijn nodig per behandeling.

De tests zouden ongeveer 6 maand duren. Beauty Trends & Technologies houd je zeker op de hoogte !

Geen opmerkingen: